Träfiberisolering


Woodfibre Träfiberisolering är en typgodkänd ren naturprodukt som framställs av gran. Råvaran som används vid produktion är mekaniskt defibrerad massa från svensk granskog, d.v.s. ånga tillsättas innan man maler massan för att ta fram fibern.

I denna process behåller fibern sina naturliga ämnen och röthämmande egenskaper, därför behöver endast tre viktprocent av brandskyddsmedlet Vital Protect tillsättas. Med detta medel uppnår Woodfibre brandklass Ds2-01.

Isoleringsvärden på vind 0.039 och i slutna konstruktioner 0.038. Mängd isolering m3 på vind 30kg och i slutna konstruktioner 50kg.
Woodfibre Träfiberisolering levereras i balar med en vikt på cirka 15kg. Balarna sprätts isär och hälls ner i en speciell sprutmaskin för träfiberisolering som sen i sin tur fördelar ut massan.